GreenPlace

GreenPlace

Описание:
GreenPlace е нов луксозен жилищен комплекс. Продажба на апартаменти.

Използвани технологии: 
PHP (ZEND Framework), MySQL, CSS, HTML, JQuery, JavaScript 

Клиент: ПОДЕМ ЕООД и ЩРОМ ООД
Виж онлайн: greenplace.bg