Вашето присъствие в интернет

вече не е само лукс, но и необходимост
Виж повече...

За повече подробности, моля, свържете се с нас

– ние държим на индивидуалния подход при поръчките, които изпълняваме.
За връзка с нас

След като Интернет е медия

която достига до най-многобройна публика, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и е видима от целия свят, при най-малко капиталовложение от Ваша страна – защо да не се възползвате от всичко това?

Вашият сайт може да бъде не само

представяне на Вашата фирма и каталог на продуктите, включващи информация за Вас и контактни данни. Той може да включва в себе си и функционалността на електронната търговия.

Ние се стремим да Ви представим в Интернет

по-най подходящия начин. Така че посетителите на Вашия сайт бързо и лесно да получат необходимата им информация.

В зависимост от Вашите изисквания

могат да се използват различни схеми за построяването на Вашия сайт и различни технологи като HTML, DHTML, PHP, JavaScript, Flash, бази данни.

Поради естеството на предлаганите услуги, цените

могат да варират значително в зависимост от обема, сложността и срока за изпълнение на конкретния проект. Ако желаете да получите конкретна оферта, свържете се с нас, като опишете възможно най-детайлно проекта, идеята или потребността си и ще получите конкретни (и подлежащи на договорка) цена и срок за изпълнение

Всеки клиент и всеки бизнес има специфични изисквания

към представянето си в Интенет. Стремим се задължително да проведем раговор с бъдещите клиенти, за да установим спецификите и реалната необходимост и да предложим решения, съответстващи на представата и необходимостта на нашите клиенти.

След като е избрано подходящо решение

и се договорят определени параметри, и се пристъпи към етапа на изпълнение, ако се налагат корекции – те се обмислят внимателно и се договарят допълнително.

Технологиите, които се използват

, се подбират според конкретното решение.

За повече подробности, моля, свържете се с нас

– ние държим на индивидуалния подход при поръчките, които изпълняваме.