dunav75.com

dunav75.com

Описание:
Дунав 75 е нов луксозен жилищен комплекс. Продажба на апартаменти.

Използвани технологии: 
PHP (ZEND Framework), MySQL, CSS, HTML, JQuery, JavaScript 

Клиент: Пловдивстройресурс АД

Виж онлайн: dunav75.com